วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เปิดโครงการ "ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมสาสตร์พระราชา ครั้งที่ 24" ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตจิตวิญญาณชาวนาไทย
วันเสาร์ที่  10 ธันวาคม เวลา 10.15 น. ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมสาสตร์พระราชา ครั้งที่ 24"  โดยนางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาจารย์อดุลย์  ดาราธรรม นายกสมคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย นำพาครู อาจารย์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี ร่วมถอดบทเรียน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิต จิตวิญญาณชาวนาไทย ที่พลิกฟื้นจากความสัมเหลว สู่การเป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืน ที่กว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นนาเฮียใช้เช่นทุกวันนี้ ครอบครัวต้องประสบกับปัญหาอย่างไรบ้าง จากประสบการณ์ของนายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา บุตรชายของ นายพิชัย เจริญธรรมรักษา หรือเฮียใช้ จากเดิมประกอบอาชีพรับซื้อข้าวเปลือกและขยายกิจการ จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำมาเพาะปลูก ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตรย์ไทยทุกพระองค์ และคุณของแผ่นดินไทยที่เกื้อกูลให้ครอบครัวได้มีที่ทำมาหากิน จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย เพื่อพัฒนาให้แปลงนาแห่งนี้เป็นแหล่งเรี่ยนรู้สำหรับประชาชนได้มาศึกษาหาความรู้เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชาวนาไทยสืบทอดภูมิปัญญา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สมบูรณ์ครบครัน ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) มูลนิธิธรรมดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทรงงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีอีกทั้งยังเพื่อสนองตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "เราจะสืบสาน รักษาต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บุรีรัมย์...โรงเรียนภัทรบพิตร MOU ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชู ! อนุรักษ์โยนีป...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ