วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 คุมประพฤติมุกดาหาร จัดการประชุมเพื่อเลือกประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตอำเภอเมืองมุกดาหาร
 มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ปัญญาภา หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดฯ จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเลือกประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายแปลก พสุนนท์ เป็นประธานอาสาสมัครคุมประพฤติฯ คนใหม่

 ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย การบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2561 เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครคุมประพฤติ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ และการปฏิบัติงานคดีในส่วนของอาสาสมัครคุมประพฤติ และร่วมจัดทําแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดร่วมกับสํานักงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ