วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาฯ
 ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด กับ Depa เพื่อใช้เทคโนโลดิจิทัลกับการจัดการท่องเที่ยว อย่างเท่าทันเทคโนโลยที พร้อมที่ปรับตัว ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวทันสมัย ตอบโจทย์การจัดการในยุคดิจิทัลนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลสมาขิกสภาฯอย่างมาก ที่สำคัญเป็นภารกิจที่จับต้องได้ของผู้นำสภาฯ ทางสมาคมสื่อฯ ขอชื่นชมการทำงานที่มากเ้วยความทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง เพื่อต่อยอดโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฯ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ