วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.บุรีรัมย์ ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ลดบาดเจ็บ เสียชีวิต
 วันนี้  (29 ธ.ค.65 )  เวลา 10.30 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายปิยะ  ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ผ่านระบบ Video Comference  โดย ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผอ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
         ที่ประชุมมอบหมายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและจังหวัดเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายตาม 10 มาตรการหลักและให้ทุกจังหวัดใช้กลไกด่านชุมชนเพื่อป้องปรามกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บังคับใช้กฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดตลอดจนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
          โดยเน้นย้ำในระดับพื้นที่ ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ดูแลความปลอดภัย และช่วยกันดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน ซึ่งมาตรการต่างๆที่จะดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมาย หากเมาแล้วขับจะมีการยึดรถไว้ก่อน และสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
          ทั้งนี้ นโยบายการลดอุบัติเหตุได้ดำเนินการมาทั้งปีตามนโยบายของรัฐบาล แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้มข้น เพราะประชาชนเดินทางมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำเป็นจะต้องกำหนดมาตรการในช่วงเทศกาลเป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของศปถ. คือการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้ไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง รวมถึงจะมีการติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่อำเภอเสี่ยงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่มุ่งลดปัจจัยให้ครอบคลุมทุกมิติ
       สำหรับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566  ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมประชุมกับส่วนกลาง และ รับทราบผลการดำเนินงานด้านการอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 รวมถึง เพื่อกำกับติดตาม เน้นย้ำข้อปฏิบัติ ตามข้อสั่งการ ของ ศปถ. และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และติดตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ มาตรการเฝ้าระวังการ เมาแล้วขับ และ มาตรการในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัย


ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง  จ.บุรีรัมย์ รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ