วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ สภาวัฒนธรรม บ้านโป่งจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยนางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนของชุมชนต่างๆ โดยมีนายชัยยา ศรีด้วง กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีลานกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านโป่ง เช่นการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาล กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลองและกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่ 1 มกราคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง และกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ เวลา 07.30น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ โดยจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนการแข่งขันเกมส์ต่างๆการจัดนิทรรศการการแจกอาหารเครื่องดื่มแจกของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงาน/ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ