วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ภาคีเครือข่าย ร.ร.วังชิ้นวิทยา ร่วมมอบห้องคุณธรรมและคอมพิวเตอร์ ให้กับลูกหลาน
     เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น.อ.สวัสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผอ.ร.ร.วังชิ้นวิทยา  ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 65 และภาคีเครือข่ายสามฝ่าย ของ ร.ร.วังชิ้นวิทยา ประกอบด้วย สมาคมศิษย์เก่าฯสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา /ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อชี้แจงถึงรายรับ/รายจ่ายวัตถุประสงค์การจัดงานผ้าป่าของภาคีสามฝ่ายฯเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.65(ทำดีเพื่อพ่อ)ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งสถาปานาของ ร.ร.วังชิ้นวิทยา ทางโรงเรียนฯจึงได้จ้ดงานกิจกรรมดังกล่าวขี้น  พร้อมกันนั้นเป็นการรับและมอบห้องคุณธรรมด้วย
    อ.สวัสดิ์  จิตรประเสริฐ ผอ.ร.ร.วังชิ้นฯกล่าวว่า มีความภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นศิษย์เก่าจบมัธยมที่นี่ และได้กลับมาเป็นผู้บริหารสถาบันของสถาบันบ้านเกิดแห่งนี้ และเป็นคณะกรรมกาของสมาคมศิษย์เก่าด้วย จึงมีแรงบันดาลใจที่จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูนักเรียนใน อ.วังชิ้นให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น โดยประชุม ประสานงานภาคีเครือข่าย จัดหาทุน เงินงบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีครบทันเทียมกับ ร.ร.ที่อื่นได้ ตั้งแต่มารับตำแหน่งนี้มา 2 ปี มีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 10% จาก 700 กว่าคน เพิ่มขึ้นเป็น 873 คน  ในปีต่อไป จะพยายามเพิ่มจำนวนนักเรียนขึ้นมาอีก ให้ได้  ตนมั่นใจ
    ต่อมาทาง อ.ประสิทธิ์  อินวรรณา  ผอ.สพม.แพร่ เป็นผู้รับ/มอบห้องคุณธรรม จากบริษัท เบทเทอร์ดรีม จำกัด กทม. โดยพระครูปริยัติชยาลังการ เจ้าคณะตำบลแม่เกิ๋ง   ผู้ติดต่อประสานงาน หาเงินงบประมาณก่อสร้างรั้งนี้จำนวน 499,990 บาท ตัวแทนบริษัทเป็นผู้มอบ  
      จากนั้นทางสมาคมศิษย์เก่าฯประกอบด้วย พระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้นและเจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิบุญ  ,ดร.วีระพงษ์ นวลแก้ว นายกสมาคมฯ/ เลขาคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนฯ,ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ อุปนายกสมาคมฯสจ.กุลชา บัญสว่าง สจ.แพร่ เขต1 อ.วังชิ้น,นายสุรพล ยานาผูก กำนัน อ.วังชิ้น/นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียน,อ.ฉันท์  ศิริพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ(นายก อบต.วังชิ้น) ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์ เพื่อ ใช้การเรียนการสอน จำนวน 21 ชุดรวมเป็นเงิน ที่ได้มาจากการจัดผ้าป่าดังกล่าว จำนวน 401,033.75 บาท ให้กับทาง ร.ร.โดยมี ผอ.ร.ร.วังชิ้นและคณะกรรมการนักเรียน ฯผู้รับมอบ
      เสร็จแล้ว ตัวแทนสมาคมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนจาก 
    พระครูวิจิตรธรรมสาธก จำนวน 4 ทุนๆละ 500 บ.(2,000บ.)
    ดร.วีระพงษ์  นวลแก้ว จำนวน 14 ทุนๆละ 1,000 บาท(14,000)
     สจ.กุลชา  บัญสว่าง 4 ทุนๆละ 500 บาท(2,000 )
     อ.จำเริญ  กิมประสิทธิ์ 2ทุนๆละ500 บาท(1,000)
     นายสุรพล ยานะผูก 2 ทุนๆละ500 บาท(1,000)
     ครอบครัว คุณธัญญ่าภรณ์  ศิริกุล (ว.ย.16) จาก USA.มอบเงินสด 28,000 บาท
     ถือว่าเป็นความสำเร็จ รักสมานสามัคคีที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างมาก ที่มอบให้ทาง ร.ร.จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องขอขอบพระคุณไว้ เป็นอย่างสูง  ผอ.ร.ร.วังชิ้นวิทยากล่าว
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ