วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารจัดแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์  2566  ครั้งที่ 6 (กลุ่มสนม)
มุกดาหาร/เมื่อวันที่   21 ธันวาคม 2565 
นายวรญาณ   บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายชาญชัย  โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.จังหวัดสกลนคร  นายสมเจตน์  สวาศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน. จากสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม และสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ครั้งที่ 6 (กลุ่มสนม)  การจัดการแข่งขัน ในนามกลุ่มสนมทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร
นายชาญชัย  โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.จังหวัดสกลนคร  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  กล่าวว่า  การแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ครั้งที่ 6  จัดขึ้นในระหว่างวันที่  21 - 22 ธันวาคม 2565   เพื่อคัดตัวนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม  2566   เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู นักศึกษา กศน. ได้แสดงออกด้านกีฬา   ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์  ระหว่าง ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ตลอดจนการมีนิสัยน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ  รู้อภัย โดยมีประเภทของกีฬา ที่ทำการแข่งขัน รวม 5 ประเภท ได้แก่  ฟุตบอล   วอลเลย์บอล   เซปักตะกร้อ   เปตอง และกรีฑา  ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ / เจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน  โรงพยาบาลมุกดาหาร ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่แพทย์ยาและเวชภัณฑ์ ในการรักษาเบื้องต้นกรณีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันและสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร/รักษาความปลอดภัย ให้กับนักกีฬา และอีกหลายฝ่ายที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายวรญาณ  บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า  การแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ครั้งที่ 6 (กลุ่มสนม) ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่น ความตั้งใจของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในกลุ่มสนม ทั้ง 3 จังหวัด ที่จัดให้การแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ครั้งที่ 6 (กลุ่มสนม)  เป็นไปด้วยความสมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา  นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ทางร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ความสนุกสนานร่าเริงยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงาน อีกด้วย
ที่สำคัญการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด กศน. ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เรียนรู้ การทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ  การเป็นนักกีฬาที่ดีต้องหมั่นฝึกฝน มีความมานะพยายามอยู่เสมอ ถึงจะเป็นผู้ชนะได้  แต่ผู้ชนะในที่นี้ ต้องหมายถึงชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข่ง และชนะใจคนอื่นถึงจะเรียกว่าผู้ชนะที่แท้จริง  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ