วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ขอบพระคุณ คุณศักดา สัจจะมิตร และมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มากครับ สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้  และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยครับ
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ประธานในพิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติ "นักธุรกิจ จิตกุศล คนต้นแบบ" แก่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม หทัยนเรศวร์ ชั้น 7 สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ