วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   
กฟผ. จับมืออำเภอบางกรวย Kick Off เดินหน้าปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมผลักดันไทยสู่เป้า Carbon Neutrality
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม Kick Off ปลูกป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ตั้งเป้าปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นถิ่น ได้แก่ ต้นไผ่ ต้นกล้วย ต้นทองอุไร และต้นนนทรี โดยรอบพื้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน และจะมีการขยายผลทั้งในโรงเรียนและพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปด้วย ทั้งนี้ โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่ “EGAT Carbon Neutrality” ภายในปี ค.ศ. 2050 และ Thailand Carbon Neutrality ตามกรอบแผนพลังงานชาติ
โดย กฟผ. มีเป้าหมายในการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 1 ล้านไร่ ภายในเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2565 - 2574 เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ สร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมการดูแล รักษาป่า ผ่านเครือข่ายชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างยั่งยืน
-------------------------------
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ