วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารคณะผู้บริหาร อบจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบหลังได้รับการถ่ายโอน
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2566   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยพ.ต.ท.ดร.จิตต์   ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้  นางกัลยกร   สุขสานต์  พร้อมด้วยนายภูมินทร์   สิเนหะวัฒนะ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต. ในเขตอำเภอหว้านใหญ่   จังหวัดมุกดาหาร  จำนวน  6 แห่ง และตรวจเยี่ยม รพ.สต. ในเขตอำเภอดงหลวง 13 แห่งที่ได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, บุคคลากร, เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูล สภาพปัญหา และสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนการเตรียมพร้อมในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จัดหาบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน  เพื่อให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป 
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ