วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา09.00.น นายจตุพร     ธนจันตาหัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตชาติ(ป.ป.ช.แพร่) ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.แพร่)
 เป็นประธานเปิดอบรม โครงการ ในงานเฝ้าระวัง จับตามองของเยาวชน และมีการผสมผสานระหว่างเยาวชนและสมาชิกชมรม "strong-จิตพอเพียงจังหวัดแพร่  ณ  ห้องประชุมโรงแรมแพร่นครา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ของกลุ่มเยาวชนที่เข้าอบรมได้นำความรูนี้นำไปปฎิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ก็จะมีการอบรมกลุ่ม
 strong ระดับตำบล  ขึ้นที่ อบต.อ.วังชิ้น จ.แพร่
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ