วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (12 มกราคม 2566) เวลา 08.00 น. ที่ ศาลาธมฺมธโรนุสรณ์ 80 ปี วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จำนวน 103 ราย โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
โดยหลังจากพิธีบรรพชาสามเณรแล้ว ได้มีพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดไทรงามธรรมธราราม วัดสองเขตสามัคคี วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี วัดดอนตาล และ วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยพระภิกษุสงฆ์ในโครงการทุกรูป จะศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อการดำรงชีวิต พุทธประวัติ แนวทางปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนา และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไทรงามธรรมธราราม เป็นเวลา 15 วัน และจะมีพิธีลาสิกขาในวันที่ 26 มกราคม 2566
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ