วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566
ชมรมจิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนายสามารถเมืองช้างและอาจารย์สุวัฒน์
ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านป่าสะแกของคุณครูอุดมที่เลื่องลือเพื่อหาความรู้เรื่องดีล้ำค่าของอดีตที่ผ่านมา.ณ.บ้านป่าสะแกตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อคุณครูอุดมผู้ที่เปี่ยมคุณธรรมความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของคุณค่าต่อสิ่งที่ปรากฏให้เห็นตามภาพขอบพระคุณครับคุณครู
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ