วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ขอเรียนเชิญ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี วันที่ 18 มีนาคม 2566 


และ ขอเชิญร่วมบริจาค ให้ ศูนย์เด็กเล็ก บ้านโมรข่า วันที่ 1 เมษายน 2566 สอบถามเพิ่มเติม 
โทร 0830665209
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ