วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอเขื่องใน "เมืองแห่งความสุข"
change for good เพื่อความยั่งยืน (SDGs)

##อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม : พลัง บวร พลังศรัทธาขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน,   "" ทำบุญตักบาตรถนนสาวัฒนธรรม​""  
วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.
ณ ถนนกลางบ้านคำหมี  ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

         อำเภอเขื่องใน ขับเคลื่อนโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยพลังบวร (72 หมู่บ้าน 72 วัด 72 โรงเรียน)ภายใต้การอำนวยการของนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน มอบหมายให้ นายพิสิฐ กังไพบูลย์ ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองเหล่า ทีมอำเภอ (D-CAST) โดยมี นาย จันดี ชินทวัน กำนัน ต.หนองเหล่า นายเย็น เชื้อสิงห์ นายกบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน(T-CAST )และ 7 ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมบ้านคำหมี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ เรื่อง "หมู่บ้านยั่งยืน"(Subtainable Village) ของพระองค์มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นได้มีส่วนร่วม ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายฯ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชนบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ "หมู่บ้านยั่งยืน" (Subtainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม และถือเป็นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตามแนวทางหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

สุวิทย์​ใจราช  รายงาน
#น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์
#น.ส.พ.ทันใจนิวส์​ทีวีออนไลน์​
#หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Subtainable Village)
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อำเภอเขื่องใน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ