วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
                 
>>>  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยยะ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารพันธกิจสัมพันธ์  ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องจาก ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) เรื่องโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กรณีก่อสร้างไม่เสร็จและปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 งานโครงสร้างและสถาปัตย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 200,000,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง , ระยะที่ 2 งานสถาปัตย์ ระบบและรายการครุภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 245,746,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้มีหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างถึงผู้รับจ้างหลายครั้ง ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งคำสั่งศาลเรื่องรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้พิจารณาบอกเลิกสัญญาและแจ้งผู้ทิ้งงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายเดิมแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 68,450,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 –2566 ทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ต่อมาผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้มีหนังสือเร่งรัด และแจ้งให้ปรับแผนหลายครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะนัดประชุมกับผู้รับจ้างเพื่อปรับใช้แผนการก่อสร้างใหม่และเร่งรัดการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินงานของโครงการดังกล่าวให้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จะร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ต่อไป <<<<
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ