วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รายงานผลการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
Performance Report and Exchange of Views on Combating Human Trafficking
​วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงมีการประชุมหารือแนวทางการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) โดยกล่าวรายงานผลการดำเนินการค้ามนุษย์ (TIP Report) ในหัวข้อดังนี้ รูปแบบการค้ามนุษย์ในปีปัจจุบัน สถิติคดีค้ามนุษย์ และค้าแรงงานในภาคประมง ความสำเร็จการดำเนินคดีในแต่ละชั้น การดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐ สถิติคดีค้าแรงงานในภาคประมง และผลสำเร็จการดำเนินคดีระหว่างประเทศ
 
ซึ่งหน่วยงานต่อต้านยาเสพติด และอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) มีการกล่าวให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังต่อไปนี้ สถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบังคับใช้กฎหมายในระดับนานาชาติ ความขัดข้องและข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน NGOs 
ทำงานร่วมกันในด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ
#policeofficial 
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ