วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ซีพี ออลล์ จัดการฝึกซ้อมหนีไฟ ให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะทางการป้องกัน การระงับอัคคีภัย การเตรียมตัว เตรียมแผน รวมไปถึงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ รวมทั้งคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการฝึกซ้อม ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน จำนวนกว่า 750 รายเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตามปณิธานของ บมจ. ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ