วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก ชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่  จัดงาน  "93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย" 
รำลึกถึงพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และวันส่งกระจายเสียงวิทยุของประเทศครั้งแรก  
         
นายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) ประธานชมรม สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ในโอกาสที่กิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ครอบรอบ เป็นปีที่ 93 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และความสำคัญของการเริ่มต้นกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งมีการถ่ายทอดกระแส พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล จากพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ถ่ายทอดไปตามสายเข้าเครื่องส่งและออกอากาศ ที่สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ภายในพระราชวังพญาไท ซึ่งถือเป็นการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกของไทย
 ชมรม สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนด จัดงาน 93 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก   เลขที่ 456 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง 09.00 – 13.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธี ถวายพวงมาลัย ถวายสักการะและอ่านคำอาเศียรวาทถวายแด่พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และจัดพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคล แก่แขกผู้มาร่วมงานและอุทิศส่วนกุศลให้กับนักจัดรายการและผู้ปฏิบัติงานที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 
สำหรับ ชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก, สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก, สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 (ส่วนหน้าเมืองสองแคว) สถานีวิทยุกองพลทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก, สถานีวิทยุทหารอากาศ 010, สถานีวิทยุทหารเรือ 8, สถานีวิทยุเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ 4, สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา, สถานีวิทยุ อสมท, สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 6 และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันจัดงาน ครั้งนี้ 
 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก และเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ