วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กำหนดการตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อม (กรณีรางวัลเลิศรัฐ) วันศุกร์ที่ 10มี.ค.66
เวลา 0900 พร้อมที่วัดสารภีตำบลท่าเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
-ล่องเรือผ่านสะพานท่าเสด็จ ระยะทางตามความเหมาะสม
-กลับมาที่วัด จากนั้น เข้ารับฟังคำบรรยายโดย ทต.ท่าเสด็จ ที่ห้องประชุม
-เสร็จสิ้นภารกิจ
1. นายภิญโญ สุนทรวิภาต ผอ.ศดพ.จ.สพ
2. นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ
นางสิริลักษณ์  อุ่นศรี  ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ร้อยโทธง สุวิโรจน์
4. นายธำรงวิชญ์ ครองบุญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ
5. นายพีระยุทธ จันทร์ศรีวงศ์ เจ้าท่า
6. นายสมบัติ เกษรักษ์ สมาชิกเทศบาลตำบลท่าเสด็จ
7. นายอำนวย มาลัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
8. น.ส อัจฉรา น้อยพันธุ์ดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
9. นางจำเรียง นาคพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และผู้แทนประชาชน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ