วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประธาน Fanc และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติด เข้าคารวะ เลขาฯ ป.ป.ส. 
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti - Narcotics and Crime Community of Thailand: FANC) ชุดใหม่ ประจำปี 2566 นำโดย�นายดังแคน เบอร์เรจ (Mr. Duncan Burrage) ประธานคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส  
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ 
ห้องเภา สารสิน สำนักงาน ป.ป.ส. 

ในช่วงแรก นายดังแคนฯ ได้แนะนำตนเองและคณะ รวมถึงแสดงความชื่นชมความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และกลุ่ม FANC ที่ได้ทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดและความมั่นคงระดับนานาชาติ �ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติและประเทศของสมาชิกกลุ่ม FANC ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร�และความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับยาเสพติดและสารตั้งต้นภายในกลุ่ม FANC ครอบคลุมหลายด้าน เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งกลุ่ม FANC พร้อมแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. และจะยินดีอย่างยิ่งหากสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถแบ่งปันข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดให้แก่กลุ่ม FANC ได้เช่นเดียวกัน 

จากนั้น นายดังแคนฯ ยังได้ขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศของเหล่าสมาชิก ทั้งนี้ นายดังแคนยังมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง FANC และสำนักงาน ป.ป.ส. ให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

โดยในส่วนเลขาธิการ ป.ป.ส ได้ขอบคุณคณะผู้บริหาร FANC สำหรับความร่วมมือระหว่างสององค์กรที่มีมาอย่างยาวนานถึง 45 ปี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดทางภาคเหนือของประเทศไทยในอดีต ซึ่งมีการทำลายป่าจำนวนมากเพื่อปลูกฝิ่น จากนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ริเริ่มโครงการหลวงและโครงการพัฒนาทางเลือก ซึ่งได้นำพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวมาปลูกทดแทนฝิ่นจนไม่มีการปลูกฝิ่นอีกต่อไป ต่อมาเพื่อให้ประชาชนรู้จักกับโทษของฝิ่นจึงได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หอฝิ่น เพื่อแสดงประวัติของฝิ่นในประเทศไทย ณ อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนานาชาติ ทั้งนี้ หากกลุ่ม FANC ประสงค์จะศึกษาดูงานที่หอฝิ่นและ วปส. สามารถแจ้งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทุกเมื่อ 

ช่วงท้าย เลขาธิการ ป.ป.ส ได้กล่าวถึงการศึกษาดูงานเส้นทางลำเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นที่และสถานการณ์ยาเสพติดตามจริงให้แก่กลุ่ม FANC ซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากนานาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ