วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน
วันนี้ (18 มี.ค.66) เวลา 09.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566
.
จังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 
.
โดยริเริ่มการจัดงานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ จึงจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด พร้อมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทย ตราบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 118 ปี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ