วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเกินม100 ปี ตามโครงการกตเวทิตาคารวะคนกระบี่ 100 ปี มีมงคล ประจำปี 2566 พื้นที่อำเภอปลายพระยา
 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. 
นางบุษบา บุญญลักษม์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่โดยมี นายศรณ์ รักรงค์ นายอำเภอและปลายพระยา ให้การต้อนรับ และร่วมโครงการกตเวทิตาคารวะคนกระบี่ 100 ปี มีมงคล ประจำปี 2566 เพื่อเยี่ยมคารวะผู้สูงอายุของจังหวัดกระบี่ ที่มีอายุเกิน 100 ปีในพื้นที่อำเภอปลายพระยา โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดกระบี่ ผู้แทนโรงพยาบาลกระบี่ ผู้แทนโรงพยาบาลปลายพระยา กำนัน ผู้ใหญ่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา 
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ได้มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางเปลี่ยว  เพชรพวง อายุ 116 ปี   นางลาภ คชวิญ อายุ 102 ปี  นายยิ้น  ดาษฎาจันทร์ อายุ 100 ปี ซึ่งเป็นเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก้ผู้สูงอายุและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น/
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ