วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด...เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ ลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด ศึกษาข้อเท็จจริง ในพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ดอนฮังเกลือ
    วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ ลงพื้นที่ บ้านดอนยังเกลือ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมประชุมและศึกษาข้อเท็จจริง การดำเนินงาน แก้ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานของคณะทำงานชุดนี้ โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนเครือข่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่
      ในที่ประชุม ผู้แทนตำบลบึงเกลือ ได้เสนอการบริหารจัดการพื้นที่โฉนดชุมชนต่อที่ประชุม ให้มีการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้กรอบความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเร่งรัดการออกระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานโฉนดชุมชนภายใต้มาตรา 10 (4) พ.ร.บ. คทช. ปี 2562 พร้อมทั้ง ให้มีนโยบายสนับสนุนพัฒนายกระดับโฉนดชุมชนตำบล หวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบความร่วมมือทุกภาคส่วนกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และเป็นทางออกของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
     มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งรวบรวมสรุปข้อเสนอให้ชัดเจน โดยเฉพาะการดำเนินการตามแนวทางของ คทช. เพื่อนำข้อเสนอ ปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ นำไปเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม พร้อมทั้ง ให้ คทช. กำหนด ระเบียบ แนวทางการจัดการเกี่ยวกับโฉนดชุมชนฯ ให้ชัดเจน รองรับแนวทางการปฎิบัติ เพื่อให้ชุมชนยึดเป็นแนวทางปฎิบัติ ต่อไป 
      จากการลงพื้นที่ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าพบปะ พูดคุย ถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมย้ำว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อประชาชนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน เพราะปัญหาที่ดิน เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ต้องอาศัยภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไข ซึ่งการดำเนินการมีทิศทางที่ดี เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น และยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้การแก้ไขปัญหานั้นจะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน 
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว,ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อายิโนะโมะโต๊ะ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นองค์กรรักษ์โลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ