วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

     พรรคไทยชนะ  เปิดตัวเข้าสักการะศาลเจัาพ่อหลักเมืองสงขลา ชูนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  และผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจะนะเพื่อเกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
   นายสมบัติ แก้วสองเมือง  ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยชนะ พร้อมด้วยแกนนำพรรค และสมาชิก ทำพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา  ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พรรคไทยขนะ และเพื่อเปิดตัวผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยชนะในจังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะเริ่มเดินขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป โดยพรรคไทยชนะได้หมายเลข  13 
    นายสมบัติ แก้วสองเมือง ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายขื่อพรรคไทยชนะ กล่าวว่า วันนี้พรรคไทยชนะได้ถือฤกษ์เอาวันที่ 21 เมษายน 2566 มาสักการะศาลหลักเมืองสงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรค  และคาดิเดทนายกรัฐมนตรี คือ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล  ทำการเปิดตัวพรรคไทยชนะทั่วประเทศ เป็นการเบิกฤกษ์เอาชัยทั่วประเทศ  เพื่อประกาศขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ  นำโดยนายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล คาดิเดท นายกรัฐมนตรีของพรรค ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต แกนนำ และสมาชิกพรรค ร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร รวมถึงภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งในส่วนของภาคใต้ได้มอบหมายให้สงขลา เป็นพื้นที่ประกาศศักยภาพของพรรคชัยชนะ
  โดยพรรคไทยชนะ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งเน้น ใสเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต้องเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งทางหม่อมเต่าอยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของโครงการนี้ เพราะนั่นจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้   อีกนโยบายหนึ่งคือในเรื่องของสวัสดิการ และยกฐานะยกระดับของกองทุนหมู่บ้านที่มีมายาวนานแล้ว  แต่ภาครัฐยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร เช่นค่าตอบแทนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ได้รับเป็นรายเดือนเป็นต้น ซึ่งทางพรรคพร้อมที่จะผลักดันในเรื่องนี้ รวมถึงความเป็นกลาง เคารพความเห็นต่าง ร่วมมือร่วมใจสร้างชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ท้องถิ่นและศาสตร์สากลเป็นหลักการพัฒนา และบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสายกลาง พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวทันต่อโลกการเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมายชนะความจน ลดหนี้สินครัวเรือน ชุมชนและภาครัฐบาลให้อยู่ในกรอบพอประมาณ และปลดหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมเพื่อคนไทยทั้งประเทศ และมุ่งคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
   พรรคไทยชนะ คือ "พรรคการเมืองของประชาชน"  เลือกพรรคไทยชนะของประชาชน เลือกเบอร์  13 ทั่วประเทศ
  
ซัมซูดิน เจ๊ะแดร์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดสงขลา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ