วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

       อำเภอ บึงสามพัน ร่วมกับ อบต .บึงสามพัน จัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
       นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้ นาย นิติ รุ่งเจริญกิจ นายก อบต. บึงสามพัน ประธานเปิดงาน นาย พงษ์พันธ์ วงศ์กำภู รองนายก อบต.บึงสามพัน นาย ทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรี ซับสมอทอด นาง สุพัตรา พร ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศมนตรี ต . ซับสมอทอด นาย สมยศ รอดแช่ม อดีตนายอำเภอ บึงสามพัน พตอ. หิรัญ ภู่ตระกูล ผกก.สภ. บึงสามพัน นายสั่งยุทร นามบุรี กำนัน ต. บึงสามพัน สมาชิก อบต. บึงสามพัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ มีการรำขอพร หลวงพ่อ บึงสามพัน เลี้ยงเพลพระ พร้อม แข่งกีฬาพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค อย่างสนุกสนาน ช่วงบ่าย มีการสรงน้ำหลวงพ่อ บึงสามพัน พระ พร้อมผู้สูงอายุ และโรงทาน มากมายเลยครับ ณ.บึงสามพัน (บน) 
     วันที่ 14 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
     จีระพันธ์ รุจิโชคบวรกุล แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ