วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สืบสานพระราชปณิธาน ต่อยอดการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดอมรินทราราม (วัดตาล) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับนายอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอจังหวัดราชบุรี โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ  ซึ่งมี นางสาว วริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปลัดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี, นายอำเภอ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ, พัฒนาการอำเภอ, ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอำเภอ, กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอจังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมพิธีฯ โดยจังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำลายพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงการสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา และงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ประกอบพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกล่าวคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา และทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่น แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสาน อัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค เป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย
    หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เชิญแบบผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" มอบให้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้   
      1. นายอำเภอ จำนวน 10 คน 
      2. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ จำนวน 10 คน
      3. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ จำนวน 20 กลุ่ม
 สำหรับ “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 
    ประเภทที่ 1 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก 
    ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ 
    ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก
และผ้าบาติกลายพระราชทาน ลายที่ 4 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล

💢 และนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราขการจังหวัดราชบุรี(นางสาว วริษฐา สงวนเสริมศรี) ปลัดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าทอและงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่มีการนำลายผ้าพระราชทาน ไปผลิตและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ทรงคุณค่า  สร้างรายได้ ตลอดจนให้กำลังใจ และคำแนะนำ แก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน เป็นเอกลักษณ์ ทรงคุณค่า มากยิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
 การจัดพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 7  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ