วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

มุกดาหาร  นพค. 24 แจกน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่
            มุกดาหาร/ 
เมื่อวันที่  25  เม.ย.66   พันเอก สันทัศน์   ชำนาญเวช  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24  พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คันออกบริการให้การช่วยเหลือหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป  โดยในวันนี้ได้นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค  - บริโภค ไปแจกจ่ายให้กับ  รพ.สต.โพนงาม  ต.โพนงาม  อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร   จำนวน 6000 ลิตร   ที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนงาม  ทั้งนี้ จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแห้งแล้งและอากาศร้อน ทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำดิบน้ำประปาประจำหมู่บ้านมีปริมาณลดลง ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกัน และระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำลดลงรวดเร็วและเหลือน้อย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในเบื้องต้น

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   สนับสนุนโดย        
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ