วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผบ.ทร. เยี่ยมคำนับ รมว.กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันที่ 14 เม.ย.66 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก  หลี่ ซ่าง ฝู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เรือนรับรอง เตียวหยูไถ่ ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ แห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ตามคำเชิญของ พลเรือเอก ต่ง จวิน ผู้บัญชาการทหารเรือจีน และร่วมพิธีรับมอบเรืออเนกประสงค์ ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ (เรือหลวงช้าง) เดินทางกลับประเทศไทย 
        ทั้งนี้ ในระหว่างการเข้าเยี่ยมคำนับฯ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน ที่ได้สนับสนุนการต่อเรือหลวงช้าง จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนถึงวาระที่จะส่งมอบและการเดินทางสู่ประเทศไทย รวมทั้งขอบคุณที่กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะกองทัพเรือจีน ให้การสนับสนุนและมีมิตรภาพที่ดีต่อ กองทัพเรือไทยเสมอมา ที่ผ่านมา กองทัพเรือจีนและกองทัพเรือไทยมีความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเน้นการให้ความสำคัญในความร่วมมือทางทหาร ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างชาติอาเซียนและจีน ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือมีความมั่นใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพทั้งสองจะมีความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป 
        โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขอให้กองทัพเรือจีน ให้การสนับสนุนการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือภาคพื้นมหาสมุทรอินเดีย (IONS) ที่กองทัพเรือไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ในห้วงปี พ.ศ.2566 - 2568 และกำหนดจัดการประชุมในเดือน ธันวาคม 2566 ทั้งยังได้ขอเชิญ กองทัพเรือจีนเข้าร่วมประชุม Navy to Navy Talk ครั้งที่ 1 ในปีนี้ รวมถึงเชิญให้กองทัพเรือจีน เข้าร่วมการฝึก Blue Strike ครั้งที่ 5  ซึ่งได้ว่างเว้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย
      อนึ่ง ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นมายาวนานในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับพระราชวงศ์และผู้นำประเทศ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน การขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือจีน ได้มีการกระชับความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือและกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของกำลังพลกองทัพเรือ ในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนเมืองท่าของเรือรบ การแลกเปลี่ยนที่นั่งศึกษาในหลักสูตรทางทหารต่างๆ  รวมทั้งการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลิป.." ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล ( แฟรงค์ ) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกราบขอบคุณคนดีในสังคม " ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ