วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานองค์การศาสนาพุทธโลกและทีมงานคนรุ่นใหม่
เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ
พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เพื่อขอคำชี้แนะในการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนา
ขององค์การศาสนาพุทธโลก และการจัดทำโครงการ
จิตอาสา “อาสาธรรม” เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
และทำให้คนในชุมชนรวมถึงคนรุ่นใหม่ได้ใกล้ชิด
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น รวมถึงการกระจายแนวคิด
ให้ประชาชนเข้าใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เรียน ผู้บังคับบัญชา   สภ.เกาะช้าง      พ.ต.ต.กฤตกรณ์ กันจินะ สว.สส.สภ.เกาะช้าง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ