วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดพิษณุโลก รณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. 2566  Big Day #ไทยโหวต คนไทย พร้อมใช้สิทธิ  พร้อมกันทั้ง 9  อำเภอ
   วันที่  9 พฤษภาคม 2566  นายวาทิต  ปัญญาคม พร้อมด้วย นายพชเสฎฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566  ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม นี้ โดยได้รับความร่วมมือ จากส่วนราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง นำเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 500 คน  ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีขาว  ออกมาร่วมรณรงค์ ในขบวนพาเหรด เส้นทางจากวัดท่ามะปราง -  สวนกลางเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก  เพื่อร่วมกิจกรรมพิธีเปิด Big Day #ไทยโหวต คนไทย พร้อมใช้สิทธิ  ทั้งนี้ ได้ร่วมกันสาธิตขั้นตอนการหย่อนบัตรเลือกตั้ง2 ใบลงในหีบบัตรแบบบัญชีรายชื่อ และหีบบัตรแบบแบ่งเขต ด้วย
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2566 เป็นโค้งสุดท้าย Big Day  ไทยโหวตคนไทยพร้อมไปใช้สิทธิ  ในทุกพื้นที่ทั้ง  9  อำเภอ  5  เขตเลือกตั้ง โดยความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้คนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกินกว่าการเลือกตั้ง ปี 2562  ( ปี 2562 จังหวัดพิษณุโลกมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  687,144 คน มาใช้สิทธิ์ 510,445 คิดเป็นร้อยละ 74.28 ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชวนร่วมงาน "อนุสรณ์มงคลกาล รุ่น 666 ปีทวีโชค" ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ