วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดพิษณุโลก รณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. 2566  Big Day #ไทยโหวต คนไทย พร้อมใช้สิทธิ  พร้อมกันทั้ง 9  อำเภอ
   วันที่  9 พฤษภาคม 2566  นายวาทิต  ปัญญาคม พร้อมด้วย นายพชเสฎฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566  ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม นี้ โดยได้รับความร่วมมือ จากส่วนราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง นำเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 500 คน  ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีขาว  ออกมาร่วมรณรงค์ ในขบวนพาเหรด เส้นทางจากวัดท่ามะปราง -  สวนกลางเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก  เพื่อร่วมกิจกรรมพิธีเปิด Big Day #ไทยโหวต คนไทย พร้อมใช้สิทธิ  ทั้งนี้ ได้ร่วมกันสาธิตขั้นตอนการหย่อนบัตรเลือกตั้ง2 ใบลงในหีบบัตรแบบบัญชีรายชื่อ และหีบบัตรแบบแบ่งเขต ด้วย
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2566 เป็นโค้งสุดท้าย Big Day  ไทยโหวตคนไทยพร้อมไปใช้สิทธิ  ในทุกพื้นที่ทั้ง  9  อำเภอ  5  เขตเลือกตั้ง โดยความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้คนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกินกว่าการเลือกตั้ง ปี 2562  ( ปี 2562 จังหวัดพิษณุโลกมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  687,144 คน มาใช้สิทธิ์ 510,445 คิดเป็นร้อยละ 74.28 ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ