วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ
วันนี้ (2 พ.ค.66)  ที่วัดลำพันบอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหา และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิก ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ รวม 12 คลินิก (27 หน่วยงาน) รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของอำเภอหนองหญ้าไซ โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตร กว่า 200 คน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ