วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "สุพรรณบุรีร่วมใจ รวมพลังลดโลกร้อน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" และ "งดการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง"
วันนี้ (23 พ.ค.66) ที่ตลาดนัดห้าแยกบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "สุพรรณบุรีร่วมใจ รวมพลังลดโลกร้อน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" และ "งดการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง" พร้อมแจกถุงผ้าแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณตลาดนัด และขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรี พยายามใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวันให้น้อยลง โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้ว แล้วใช้ถุงผ้าหรือสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งขอความร่วมมือทั้งที่เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน และภาคประชาชน ชาวสุพรรณบุรี ร่วมมือกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และงดการเผาในที่โล่ง (เผาขยะ, เผาวัชพืชข้างทาง, เผาป่า, เผานา และเผาไร่อ้อย) เพื่อป้องกันปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และร่วมกันปลูกต้นไม้หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยปกป้องรักษาโลกใบนี้ ส่งต่อให้ลูกหลานเราสืบไป
นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเครือข่าย ทสม. อำเภอศรีประจันต์ นำโดย นายอำนาจ แก้วประหลาด ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอศรีประจันต์, เทศบาลตำบลศรีประจันต์, อำเภอศรีประจันต์, ผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัดห้าแยกกร่าง และผู้แทนเครือขาย ทสม. แต่ละอำเภอ (อำเภอเมืองฯ, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสามชุก, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภออู่ทอง, อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอด่านช้าง) จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการงดการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และร่วมใจกันรวมพลังลดโลกร้อนต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ