วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

https://youtu.be/I3uS4nzJqOA
สถานที่ วัดบางกุ้งเหนือ ตำบลบางกุ้งอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
...............................
พรรคพลังธรรมใหม่
ชู นโยบาย พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
 นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล
 หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ 
พรรคพลังธรรมใหม่ บัตรเลือกตั้งสีเขียว เบอร์เดียวทั้งประเทศ
          เบอร์ 27
    ...............................
นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล
หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้มอบหมายให้ อ.วิชิต ดิษฐประสพ และ คณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสนทนาธรรม กับ พระครูปลัด เสน่ห์  วัดบางกุ้งเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนทนาธรรม หาร่องรอย ของรัฐธรรมนูญที่เคยบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ.
       ....................
 -ปวิมล. กุรัมย์ ภาพ/ข่าว
-สมชาย แย้มเกษร ฝ่ายโซเชียลมีเดีย
- อ.วิชิต ดิษฐประสพ  ดำเนินรายการ
 มือถือ ID Line 064-516 6794
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
สถานที่ วัดบางกุ้งเหนือ ตำบลบางกุ้งอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
         ...................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ