วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจกว่า 2000 ดวง จัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันนี้ (27 พ.ค. 66) เวลา 05.45 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคผู้นำศาสนา ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นบริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นและเส้นชัยบริเวณหน้าวัดพระรามโดยมีส่วนราชการและประชาชนร่วมเดิน-วิ่ง กว่า 2,000 คน
สำหรับโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดจัดโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินโครงการฯ มอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทุกจังหวัดได้มีโอกาสรับการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็จะกลับคืนสู่ลูกหลานของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ