วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


แพร่ - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66  เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันพัฒนาการรป่าไม้แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest” ระหว่าง กรมป่าไม้ โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กับจังหวัดแพร่นำโดยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , วิทยาลัยชุมชนแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา วิจัย สังเคราะห์และยกระดับองค์ความรู้เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest แบบองค์รวม และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านป่าไม้ โดยนำองค์ความรู้ และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรเข้าร่วมบริการในด้านการดูแล อนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ และการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแพร่ ให้มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เกิดห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ 

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
อรุณศักดิ์ เจาะจง
ภาพข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ