วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน ของชาวอำเภอโพธิ์ชัย ประจำปี 2566  พี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันมาเที่ยวงานชมประเพณีบุญบั้งไฟ เนืองแน่น
     เมื่อช่วงบ่ายวันที่  9 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน ชาวอำเภอโพธิ์ชัยประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลชัยวารี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  โดยมีนายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี,รองนายก  สมาชิกสภาเทศบาล นายวิชัย สีแพงมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี  และพี่น้องชาวตำบลขามเปี้ย ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน ของอำเภอโพธิ์ชัยประจำปี พศ.2566 ขึ้น และมี ดร.ฉลาด ขามช่วง สจ.ตุลธร ขามช่วง สจ.โพธิ์ชัย ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

       นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลชัยวารี องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้กำหนด การจัดงานขึ้นในระหว่าง วันที่ 9 -10 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมแห่บั้งไฟสวยงามเน้นการมีส่วนส่วนร่วมของชุมชนและที่สำคัญเน้นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป    วันที่ 10 มิถุนายน 2566 มีการจุดบั้งไฟ ณ ฐานจุดบั้งไฟด้านทิศเหนือบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงออกถึงความรักสมัครสมาน ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนตำบลชัยวารีและตำบลขามเปี้ยและชาวตำบลใกล้เคียง  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตามความเชื่อความศรัทธาของประชาชนในชุมชนตำบลชัยวารี ตำบลขามเปี้ยและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการทำการเกษตรต่อไป
และส่งเสริมและบำรุงรักษาวัฒนธรรมขนบทำเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
   การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี ตำบลขามเปี้ย ทุกคน
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ