วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
 NATIONสื่อการเมืองคุณภาพดร.ฐิติ บันทึกภาพกับทีมงาน กอง บ.ก และให้สัมภาษณ์
     บทวิเคราะห์ !
ทางการเมืองไทย

 

 
  ในช่วงที่ผ่านมา
ขอขอบคุณ กอง บ.ก
   THE NATION
สื่อมวลชน หัวใจ
ประชาธิปไตย ราย
งานข่าว ด้วยคุณภาพ
ตรงประเด็น ข้อมูล  
ชัดเจน ตรงไป ตรงมา
    " เป็นประโยชน์
    ต่อประเทศชาติ
    และประชาชน "
ขอกราบขอบพระคุณ
กอง บ.กTHENATION
และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน 
     ดร.ฐิติ ชัยนาม
 ประธาน สี่เสาหลัก
  นักวิชาการอิสระการเมืองการปกครอง
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ - พล.ต.ท.สำราญฯ” แถลงจับ 4 นักค้า ขบวนการยาเสพติด ทลายแหล่งพักยาในเมืองนครปฐม ยึดบิ๊กล็อต ยาบ้า 15 ล้านเม็ด เฮโ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ