วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtube.com/watch?v=k6-0gTENr-s&feature=share8
มุกดาหาร จัดพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร
       มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 น.   พ.อ. จักริน  จิตคติ  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210  เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร   โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   ชุดครูฝึก และนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ  ศูนย์ฝึกย่อย  โรงเรียนมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร  ซึ่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2566   หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   มณฑลทหารบกที่ 210  ได้ดำเนินการฝึก ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดมุกดาหาร  ศูนย์ฝึกที่ 1  ณ โรงเรียนมุกดาหาร    สำหรับการฝึกในครั้งนี้   กองทัพบก มีความมุ่งหมาย ให้นักศึกษาวิชาทหาร มีความรู้  ความสามารถทางทหาร ทั้งเทคนิคและทางยุทธวิธี ในการปฏิบัติการรบ  ทั้งในแบบและนอกแบบ  มีทักษะความชำนาญ ในการปฏิบัติในภูมิประเทศจริง  เป็นผู้มีระเบียบ   มีวินัย   ฝึกความอดทน  และอดกลั้น ไม่ย่อท้อ  ต่ออุปสรรค์ และนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง  สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในระดับบังคับหมู่ และตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละ   มีจิตอาสา   ช่วยกันพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
     พ.อ. จักริน  จิตคติ  รอง ผบ.มทบ.210   กล่าวว่า   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุดครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ที่ได้เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ขอให้นักศึกษาวิชาทหารเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากการฝึกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีลักษณะผู้นำ พัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมที่จะเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพบก และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ