วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวกีฬา
กีฬาต้านยาเสพติด
"ท่าสะท้อนเกมส์" ประจำปี 2566 ณสนาม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา สุราษฎร์ธานี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
เวลา 08:00 น. 
   นายสุธน เกื้อสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "ท่าสะท้อนเกมส์" ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ม.2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดทักษะด้านการกีฬา
- ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
- สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566  ทั้งนี้บรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานโดยมีภาคส่วนต่างให้ความสำคัญและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างมากมาย./

#น.ส.วรรณศิริ ชูเชิด/เก่ง
ประธานชมรมสื่อสัมพันธ์และการกีฬา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ