วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 พันเอก นิติวัฒน์  นิวาศะบุตร.  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 เป็นประธานในพิธีคัดกรองสุขภาพประชากรในชุมชนสร้างเสริมความรอบรู้ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2566 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรซย.ศซส.สพ.ทบ.โดยมี ดร.กิตติพงษ์. พงษ์สุรเวท นายกเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง, พ.ท.หญิง รวิสุดา.  วงษ์สุรสถิตย์  กล่าวรานงานวัถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้และ ร.อ.หญิง ปราณี. ภาวนา,ร.ท.หญิง พรชนก. พิธีกรประชาสัมพันธ์. และมี อสม.จาก. 10. ชุมชน/ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน. 135. คน
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ