วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นคนที่สมบูรณ์
     เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกิตติภูมิ  อุทสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
        ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง จัดตั้ง
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อคุ้มครอง ดูแล เฝ้าระวังความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้เกี่ยว
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
        หน่วยงานที่บูรณาการความร่วมมือ ประกอบไปด้วย 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 วัน
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ