วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลพบุรี  พิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรอง "การได้ยิน"
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   ก่อนจะมีพิธีเปิดโครงการตรวจการได้ยินของหู  มีการแสดงของเด็กนักเรียนโคกสำโรง  1 ชุดการแสดง  จากนั้น
ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ  หร่ายรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง  ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ร่วมงาน และเรียนเชิญ
นายปรีชา กิจรัตนกาญจน์  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน
   ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญๆ ได้เดินทางมาร่วมงานเช่น
พันตำรวจโทเสริญราษฏร์ แก้วปนทอง
สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง นำกำลังพลจำนวน 35 นาย ร่วมตรวจคัดกรองการได้ยิน
นายแพทย์ชาติชัย มหาเจริญสิริ
ผู้อำนวยการโรง พยาบาลโคกสำโรง พร้อมพยาบาลโรงพยาบาลโคกสำโรง  คณะกรรมการศึกษา กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนโคกสำโรง  ร่วมงานประมาณ 450 คน

    โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 -26 กรกฎาคม 2566  รวมระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน ในพื้นที่ตำบลโคกสำโรง และตำบลเพนียด

    จากนั้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานตรวจคัดกรอง การได้ยิน ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  มีนายพิชัย เชญชาญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. /ผู้สูงอายุร่วมพิธี   โดยได้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา  ช่วงเช้าจะมีผู้สูงอายุมารับการตรวจ 80 คน  และช่วงบ่ายประมาณ 50 คน 
    ด้วย บริษัทมารุ่งโรจน์ จำกัด ได้ประสานงานผ่าน
นายปรีชา กิจ
รัตนกาญจน์   ซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ
     การปฏิบัติงานครั้งนี้  นำโดย
ดร.สุมาลัย มารุ่งโรจน์   และได้ขออนุญาตินักศึกษา จากประเทศไต้หวันจำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี  มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกภายในงาน
    ทั้งนี้บริษัทฯ  ได้นำรถตรวจการได้ยินจำนวน 1 คัน  ให้บริการทุกท่าน สามารถเข้าตรวจได้ครั้งละ 3 คน  เผื่อเช็คความบกพร่องทางการได้ยิน เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย ตั้งแต่ทารกแรกคลอด วัยเด็ก ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่สูงอายุ   การใส่ใจในการบริการที่ทำให้ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้รู้ เข้าใจปัญหาของตนเอง รวมถึงความใส่ใจต่างๆที่ผู้มีปัญหาการได้ยิน จะได้รับการแนะนำ แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี แก้ไขได้อย่างทันท่วงที  ด้วยประสบการณ์ จากการให้บริการ ผู้ที่เข้าใจปัญหา มาให้บริการครั้งนี้ หวังว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง กับชาวอำเภอโคกสำโรง  เห็นถึงความสำคัญคุณค่าการได้ยิน  ที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่และรักษาการได้ยินของหูทั้งสองข้าง   และคาดว่าจะได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่มาให้บริการตรวจ พร้อมทั้งคำแนะนำในโอกาสนี้
    ทั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อ สถานที่ จากโรงเรียนโคกสำโรง และองค์การบริหาร ส่วนตำบลเพนียด ด้วยดี

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าว ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ