วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลพบุรี  พิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรอง "การได้ยิน"
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   ก่อนจะมีพิธีเปิดโครงการตรวจการได้ยินของหู  มีการแสดงของเด็กนักเรียนโคกสำโรง  1 ชุดการแสดง  จากนั้น
ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ  หร่ายรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง  ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ร่วมงาน และเรียนเชิญ
นายปรีชา กิจรัตนกาญจน์  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน
   ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญๆ ได้เดินทางมาร่วมงานเช่น
พันตำรวจโทเสริญราษฏร์ แก้วปนทอง
สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง นำกำลังพลจำนวน 35 นาย ร่วมตรวจคัดกรองการได้ยิน
นายแพทย์ชาติชัย มหาเจริญสิริ
ผู้อำนวยการโรง พยาบาลโคกสำโรง พร้อมพยาบาลโรงพยาบาลโคกสำโรง  คณะกรรมการศึกษา กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนโคกสำโรง  ร่วมงานประมาณ 450 คน

    โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 -26 กรกฎาคม 2566  รวมระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน ในพื้นที่ตำบลโคกสำโรง และตำบลเพนียด

    จากนั้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานตรวจคัดกรอง การได้ยิน ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  มีนายพิชัย เชญชาญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. /ผู้สูงอายุร่วมพิธี   โดยได้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา  ช่วงเช้าจะมีผู้สูงอายุมารับการตรวจ 80 คน  และช่วงบ่ายประมาณ 50 คน 
    ด้วย บริษัทมารุ่งโรจน์ จำกัด ได้ประสานงานผ่าน
นายปรีชา กิจ
รัตนกาญจน์   ซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ
     การปฏิบัติงานครั้งนี้  นำโดย
ดร.สุมาลัย มารุ่งโรจน์   และได้ขออนุญาตินักศึกษา จากประเทศไต้หวันจำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี  มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกภายในงาน
    ทั้งนี้บริษัทฯ  ได้นำรถตรวจการได้ยินจำนวน 1 คัน  ให้บริการทุกท่าน สามารถเข้าตรวจได้ครั้งละ 3 คน  เผื่อเช็คความบกพร่องทางการได้ยิน เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย ตั้งแต่ทารกแรกคลอด วัยเด็ก ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่สูงอายุ   การใส่ใจในการบริการที่ทำให้ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้รู้ เข้าใจปัญหาของตนเอง รวมถึงความใส่ใจต่างๆที่ผู้มีปัญหาการได้ยิน จะได้รับการแนะนำ แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี แก้ไขได้อย่างทันท่วงที  ด้วยประสบการณ์ จากการให้บริการ ผู้ที่เข้าใจปัญหา มาให้บริการครั้งนี้ หวังว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง กับชาวอำเภอโคกสำโรง  เห็นถึงความสำคัญคุณค่าการได้ยิน  ที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่และรักษาการได้ยินของหูทั้งสองข้าง   และคาดว่าจะได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่มาให้บริการตรวจ พร้อมทั้งคำแนะนำในโอกาสนี้
    ทั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อ สถานที่ จากโรงเรียนโคกสำโรง และองค์การบริหาร ส่วนตำบลเพนียด ด้วยดี

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าว ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม  อีอีซี รวมพลังภาคีภาครัฐ-เอกชน MOU หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ และรับส่งพนักงานในพื้นที่ อีอีซี พร้อมร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์การลง...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ