วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเทิดพระเกียรติวันรพี ประจำปี 2566
วันนี้ (7 ส.ค.66) ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จัดโครงการเทิดพระเกียรติวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย นำโดย นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการ ร่วมประกอบด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมพิธีกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระองค์ทรงพัฒนาระบบงานยุติธรรมทั้งระบบเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีการจัดทำประมวลกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ศาลสามารถตัดสินคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีฝ่ายธุรการคอยให้ความสะดวก และทรงได้วางนโยบายให้ศาลสามารถตัดสินคดีโดยปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอารยประเทศ ด้วยคุณาณุปการอันล้นพ้นดังกล่าวข้างต้น เนติบัณฑิตยสภาจึงได้ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เมื่อปี 2497 ทั้งเริ่มต้นเรียก วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันรพี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ