วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด- นายอำเภอหนองพอก ชู ! กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้องเสาหลักแห่งแผ่นดินปกป้องท้องถิ่น เป็นด่านหน้าในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน
      เช้าวันที่ 10 สิงหาคมพ.ศ 2566 นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2566 อำเภอหนองพอก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
       นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตำแหน่งที่มีอยู่อย่างคู่กับสังคมและเป็นการปกครองของไทยมาอย่างยาวนานมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยรู้การแก้ปัญหาความเดือดร้อนการอำนวยการด้านคุณธรรมดูแลความเป็นอยู่ทุกข์ สุขของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมายกำหนดในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้านหัวใจของภารกิจงานกรมการปกครองเป็นหน่วยงานเชื่อมในการยึดโยงเข้ากับชาติศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และหล่อหลอมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล  ผู้ช่วยใหญ่บ้าน ทำหน้าที่บูรณาการการทำหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
      กิจกรรมในครั้งนี้ นายพัสกร ธนเสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้อ่านสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2566  จากกระทรวงมหาดไทย พร้อมประกาศผู้ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น และยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการปฏิบัติหน้าที่ใน ปี พ.ศ 2566 ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในพื้นที่ให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้านรวม 8 คน ทั้งกำนันและแพทย์สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยต่อไป
///
  คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
  ชาติ มหาชน  ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ