วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ฐิติ รับโล่รางวัลจาก พณ.ท่าน ชวน
   ===========
สมาคมหนังสือพิมพ์
ส่วนภูมิภาคแห่งประ
เทศไทย(ส ภ ท.๕๘ ปี) มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ในวันที่ 26 
สค 66 
ณโรงแรมคิงส์ปาร์ค อเวนิว ก.ท.ม
 ให้กับ
     ดร.ฐิติ  ชัยนาม
   ในประเภทรางวัล
"ผู้ให้การสนับสนุน
ดีเด่น" ในด้านเสริม
สร้างสามัคคี เพิ่มความสุขสู่สังคม"
โดย พณ.ท่าน ชวน
หลีกภัย อดีตนายกรัฐ
มนตรีและอดีตประ
ธานรัฐสภา เป็นผู้มอบ
โล่รางวัลเกียรติคุณ
   ขอกราบขอบ
พระคุณ ท่าน อนันต์
      นิลมานนท์
นายกสมาคมหนังสือ
พิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่ง
ประเทศไทย(ส ภ ท
๕๘ ปี) และคณะผู้บริหารสมาคม
     ดร.ฐิติ  ชัยนาม
        26 สค 66
ร่วมบันทึกประวัติ
ศาสตร์ที่มิอาจลืมเลือนกับงานอาสาด้วยหัวใจ 18 ปี กับงานปิดทองหลังพระ
ในการอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องเสาหลักของชาติด้วย จิตวิญญาณและอุดมการณ์ ของ
การเสียสละ โดยมิคาดหวังสิ่งตอบแทน
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ