วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 เวลา10.00 น. ที่กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ณ.ห้องพระบารมีปกเกล้า
ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติให้
แม่ทัพภาคที่ 1 โดยพล.ท พนาแคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่1 เป็นผู้แทนในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ ดร.พัดชา รักตะกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังกี้อีที จำกัด และ ผู้ผลิตรายการ The Diary ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

เพื่อเป็นการตอบแทน และแสดงความขอบคุณ ที่ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาคที่1
ทั้งนี้ บริษัท มังกี้ อีที จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมผ่าน
โครงการ “สานฝันผู้ยากไร้” โดยมอบงบประมาณ สนับสนุนการสร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ทหาร กองประจำการ 
และมอบทุนการศึกษา ให้ทหาร กองประจำการ และเด็กๆ
ในชุมชน รวมถึงทุนพิการ มาเป็นระยะเวลา
16 ปี โดยดำเนินการมาแล้ว 38 ครั้ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ไม่ชวนของกองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 9 ครั้ง เป็นเงินกว่า 4,500,000 บาท 

โดยมีพล.ตรี นิธิ อิงคสุวรรณ เสนาธิการกองทัพภาคที่1

-พลตรี.เอกอนันต์ เหมะบุตร ผบช.กองพลทหารราบที่11

-พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง.ผบช.กองทหารราบที่11

-พันเอก อภิชัย จูสนิท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่111

-พันเอก ศรัณยนิษฐ์ สุทธิวัจน์ชินเดช ผบก.กรมทหารราบที่112

-พันเอก นรินทร์ภัทร์ ศิริวรรณ ผบก.กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่11

-คุณ รสิตารัชธ์ กรีวงษ์ ประธานบริหาร บริษัท รสิตา ฟู้ดส์ จำกัด

ตลอดจนคณะนายทหารที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ และยังมี พื้นที่ในเขตทุรกันดารทั่วประเทศไทย

ส่วนดร.พัดชา(แพท)รักตะกนิษฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท มังกี้ อีที จำกัด ได้แจ้งจุดประสงค์ในการทำโครงการ “สานฝันผู้ยากไร้” เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ยากไร้ โดย ไม่หวัง ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ควบคู่กับแม่ทัพภาคที่ 1 เราจะทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทย.
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ