วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
23/08/2566
พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.
มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วงระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุม ณ ศูนย์การศึกษาพิกุลทองโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้สมพระเกียรติที่สุดทางศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ศอ.บต. ได้เชิญสื่อมวลชนทันใจนิวส์จำนวน2 ท่าน นายนาวิน วาเละ ที่ปรึกษา สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาค7 พร้อมด้วย น.ส.นูฮายาตี ยาเต็ง หัวหน้าข่าวจังหวัดราชบุรี มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ.ศูนย์การศึกษาพิกุลทองโครงกา
รอันเนื่อวจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
รายงานข่าว
น.ส.นูฮายาตี ยาเต็ง
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ