วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
UNESCOประกาศรับรองมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพ19 กันยายน 2566
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกลำดับที่ ๗ แห่งประเทศไทย 
🌟 ศรีเทพ ถูกเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกแบบ Serial nomination โดยนับเอาพื้นที่ที่เป็นสามองค์ประกอบอันทรงคุณค่าและมีความเชื่อมโยงกันทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และเขาถมอรัตน์ ซึ่งได้เข้าสู่บัญชี
รายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) ในปี พ.ศ.2562 กระทั่งได้รับการพิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (19 กันยายน 2566) 

💎 หนึ่งเมืองโบราณ สองโบราณสถาน สามองค์ประกอบหลักแห่งศรีเทพ 💎

✨ เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กว่า 2,000 ปี และมีความสำคัญมากที่สุดเมืองหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี มีอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมแรกสุดของการพัฒนาชุมชนจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์สู่ชุมชนเมืองที่มีวิทยาการ โดยมีผังเมือง และคูน้ำคันดินที่สมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ ผังเมืองเดิมมีลักษณะเป็นรูปเกือบเป็นวงกลมเรียกว่า เมืองใน ต่อมาได้ขยายออกมาอีกชั้นหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน เรียกว่าเมืองนอก ทั่วบริเวณมีประจักษ์หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นการแลกเปลี่ยนและความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมดังปรากฏในรูปเคารพ พระพุทธรูป พระนารายณ์ จารึกโบราณ และศาสนสถาน ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่

✨ โบราณสถานเขาคลังนอก เป็นศาสนสถานแห่งเดียวที่คงเหลือและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยเป็นศาสนาสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ปรากฏในรูปแบบศิลปะทวารวดีในประเทศไทย ซึ่งมีการวางผังสะท้อนแนวคิดเรื่องมณฑลจักวาลหรือศูนย์กลางจักรวาลผ่านแผนผังที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการย่อเก็จและฐานบัววลัยที่มีปราสาทจำลองประดับ เขาคลังนอกมีแกนอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงกับเขาถมอรัตน์

✨เขาถมอรัตน์ เป็นเขาหินปูน และขุนเขาศักดิ์สิทธิ์วางผังเป็นแนวแกนเดียวกับโบราณสถานเขาคลังนอกภูเขามีรูปลักษณ์เฉพาะ ซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตหรือแลนด์มาร์คในการเดินทางที่ท้าทายและสำคัญที่เริ่มมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยทวารวดีได้มีการดัดแปลงถ้ำหินปูนที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาแบบมหายาน จนก่อเกิดเป็นแหล่งรวมความศรัทธาของนักเดินทาง เส้นทางแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นศาสนสถานประเภทถ้ำในวัฒนธรรมทวารวดี เนื่องในพุทธศาสนามหายานแห่งเดียวในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

📣📣 เมื่อคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่มีการประชุม ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้พิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียน
ศรีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทำให้ประเทศไทย มีแหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นเป็น 7 แห่ง และศรีเทพนับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งจากนี้จะนับเป็นสถานที่หรือพื้นที่สำคัญที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งบริหารงานโดยองค์กร UNESCO 

💫 ศรีเทพ มหานครโบราณ สายธารอารยธรรมที่ข้ามผ่านกาลเวลากว่า 1,400 ปี จากมรดกเราสู่มรดกโลก
             สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ