วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพพยาบาล ประจำปี 2566
 เมื่อวันที่ 8 ก,ย, 66 โดยแพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติ การ การพัฒนาคุณภาพ บริการการพยาบาล ประจำปี 2566 จัดโดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมละออ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความตระหนักและในการ พัฒนาคุณภาพบริการหลักที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพบริการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องความต้องการและความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของบุคลากรและเชื่อมโยงไปสู่ระบบของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA)ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติคุณวุฒิ อาจารย์อุไรพร จันทะอุ่มเม้า มาบรรยายตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านโป่ง พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุม / ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ,ราชบุรี   อมร สะบัดปากกา หัวหน้าผู้สื่อข่าวทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ