วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพพยาบาล ประจำปี 2566
 เมื่อวันที่ 8 ก,ย, 66 โดยแพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติ การ การพัฒนาคุณภาพ บริการการพยาบาล ประจำปี 2566 จัดโดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมละออ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความตระหนักและในการ พัฒนาคุณภาพบริการหลักที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพบริการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องความต้องการและความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของบุคลากรและเชื่อมโยงไปสู่ระบบของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA)ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติคุณวุฒิ อาจารย์อุไรพร จันทะอุ่มเม้า มาบรรยายตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านโป่ง พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุม / ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ,ราชบุรี   อมร สะบัดปากกา หัวหน้าผู้สื่อข่าวทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ - พล.ต.ท.สำราญฯ” แถลงจับ 4 นักค้า ขบวนการยาเสพติด ทลายแหล่งพักยาในเมืองนครปฐม ยึดบิ๊กล็อต ยาบ้า 15 ล้านเม็ด เฮโ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ